MUSM945 Jazz and Pop Improvisation, Part 1

Annotation:

Насочеността на курса екъм теоретично и практично изясняване на

методическите похвати, свързани с моделите на обучение по

поп и джаз клавишни инструменти, както и изграждането на

наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към

усъвършенстване.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Angel Zaberski, PhD

Course Description:

Competencies:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща

дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение,

стремеж към усъвършенстване.


Prerequisites:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални умения.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.