MUSM383 Vocal and Instrumental Ensembles, Part 1

Annotation:

MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част

продължава познанията на студентите, придобити по курсовете - Камерна музика, поради естеството си на ансамблово музициране.

Дава задълбочени познания за видове вибрато, дишане, атака и края на тона, щрихи, устойчиност на противопоставящи се партии.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Angel Zaberski, PhD
Asst. Prof. Ilian Paraskov, PhD

Ermila Chweizer, PhD

Course Description:

Competencies:

MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част

дава компетенция на студентите като първо ниво на ансамблово музициране:

познания за видове вибрато, дишане, атака и края на тона, щрихи, устойчиност на противопоставящи се партии.
Prerequisites:
За певци:

Курсовете по камерна музика и камерно пеене

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Определяне на нивото на студентите и изграждане на индивидуален подход, обсъждане на предишен опит и избиране на нотен материал
  2. Работа върху различни жанрови пиеси, различни методически подходи.
  3. Изготвяне на репртоар за представяне пред публика

Bibliography:

По преценка на педагога

Assessment:

Участия в концерти, семинари, форуми, спектакли, конкурси