MUSM090 Practice: Pedagogical work, Part 1

Annotation:

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения на студентите, да активизира техните преподавателски умения. Да развие свободата на избор на идеи по отношение на организирането на различен тип модели на преподаване, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество с колеги певци, инструменталисти, тонрежисьори си от програмите по музика на НБУ. Да стимулира свободния им избор по отношение намиране на нови модели на преподаване при майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти и др.

Основна работа на студентите в курса е тяхната сценична реализация - в уроци, концерти, конкурси, продукции и прочие възможности за индивидуална проява.

Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Prof. Etien Levi
Prof. Mario Hossen, PhD
Prof. Lyudmil Angelov

Course Description:

Competencies:

1) знаят:

• Имат обогатени теоретични и практически познания в областта на изпълнителското майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на практиките на преподаване.

• Имат свободен избор да експериментира в различни преподавателски и изпълнителски модели.

2) могат:

• Да работят в екип.

• Да се включват в последващи медотологични проекти към департамента или програмата.

• Да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ, майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

• Да могат активно да представят резултатите от своята преподавателска дейност.


Prerequisites:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Да са записали курс по методика на преподаването.

Да имат записан курс по специалността - пеене или инструмент (съответно).

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Practice, practicum

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Подготовка за работа в преподавателска среда. Подготовка на уроци, подбор на методика и учебни материали.
  2. Модели на преподаване при майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти и др.
  3. Педагогическа дейност.

Bibliography:

Подборът на литературата в курса и строго индивидуален, тъй като е свързан с изпълнителските и сценични възможности на студентите.

Assessment:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПОСТИГНАТИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ 30 %