MHRE228 Project: Effectiveness and Compensation

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: