MHRE213 labor relations and personnel security

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Преподавател(и):

 Елена Тикварска-Кръстенова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: