CASM070 Проект: Графични техники в сценичния дизайн

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите снякои графични техники, които имат приложение в проектирането на декори, обогатяват изобразителния език на сценичния дизайнер, предлагат нови технологични умения, които развиват креативността на идеите.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да:


Предварителни изисквания:
Интерес към илюстрацията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Техники за патиниране: монотипия / черно-бели и цветни варианти
  2. Подготовка на проект
  3. Реализиране на проект: патина посредством монотипия върху зададена повърхност - практическо занятие
  4. Презентация / Конферанс

Литература по темите:

Виж другите ми курсове.