APMM106 Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна

Анотация:

Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р
гл. ас. Биляна Калоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: