VIPM246 Колаж и макетиране в сценичния дизайн

Анотация:

Целта на курса е да се научат студентите как се изработва макет за представяне на дизайн за сценична среда.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да представят идеите си чрез макет
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Конферанс

устен изпит