VIPM191 Театрален костюм - исторически аспекти І част

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с историята на дамския и мъжки костюм.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да разпознават епохите в историята на костюма и имат познания по всяка епоха, покрита в курса.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Устен изпит

конферанс