VIPM193 Графични техники в сценичния дизайн

Анотация:

Преподавател: проф. Екатерина Русинова, ас. Калина Христова

Курсът има за цел да развие и усъвършенства у студентите творческо мислене, богато въображение и обща графична култура. Основната идея на курса е да запознае аудиторията теоретично с класическите алтернативни графични техники, както и приложението им в киното и театъра.

Задачите по време на семестъра са свързани с изграждането на графични произведения в различни формати и употребата на различни графични материали и техники.

Основната идея на курса е да запознае аудиторията практически с класическите техники за пресъздаване на графичен образ, както и да занимае практически студентите с непознати и новаторски, експериментални графични техники.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

знания:

• за класическите и алтернативни графични техники

• за смесването на техники и материали и приложението им в киното и театъра

умения:

• да създават произведения в класически и алтернативни графични техники


Предварителни изисквания:
• да са завършили бакалавърска програма по изкуствата или подготвителен блок от програмата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Etching, Engraving and Other Intaglio Printmaking Techniques (Paperback)

by Ruth Leaf

2. Ornamental Turning: A Work of Practical Instruction in the Above Art ; With Numerous Engravings and Autotype Plates (Paperback)

by John H. Evans

3. Block printing with linoleum;: A practical manual for students and teachers of engraving and printing with linoleum blocks, (Unknown Binding)

4. Mantegna: paintings, drawings, engravings (Unknown Binding)

by Andrea Mantegna

5. A History of Engraving and Etching (Paperback)

by Arthur M. Hind (Author)

6. Five Decades of the Burin: The Wood Engravings of John Depol (Paperback)

by John Depol

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс