CASM748 Проект: Единство на пространството и костюма в кино образа

Анотация:

Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: