CASM652 Oснови на филмовия дизайн

Анотация:

• Запознава студентите с работата на кинодизайнера и костюмографа във филмовата продукция.Разглежда основните етапи и видове декори според мястото и начина на конструиране.Представя кратък исторически преглед на кинодизайна.Въвежда в проектирането на декорите и техниките за изобразяване на идеята - от скица в чертеж.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да проектират декори за филмови и телевизионни продукции от различен характер покриващи изискванията на сюжета,с жанра,оператора и режисьора съобразявайки се с бюджета съгласуван с продуцента.

2) могат:да се справят с предизвикателствата за изработване на чережи за декорите и организират реализацията им за различни по жанр и сложност филми и телевизионни продукции.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:Познания по история на изкуствата архитектурата и киното.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: