VIPM374 Семинар с гост-лектори: Комуникативни стратегии

Анотация:

Курсът има за цел да доближи студентите до практиката, като представя водещи специалисти в областта на комуникативната графика, плаката и рекламата. Лекторите се подбират в началото на семестъра, като всеки от тях подготвя блок лекция или уъркшоп. Към студентите могат да се отправят предизвикателства под формата на задания, които да развият в организирани предварително екипи.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Съвременни тенденции в областта на комуникативната графика и плаката.

• Проблематика при работа в екип.

2) могат:

• Да прилагат знанията с въображение.

• Да създадат свое собствено произведение/принт/кампания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на комуникативната графика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: