VIPM372 Проект: Типография

Анотация:

• Усъвършенстват се познанията във видовете шрифтови начертания.

• Анализират се главните тенденции и акценти в исторически и съвременен план.

• Съпоставят се постиженията в българската и световната типография.

• Представя се визуален материал, чрез който се анализират и конкретизират главните аспекти на курса и поставените задачи.

• Фокусът на курса в върху същността и съдържанието на буквения знак. Представен е като трансформиран носител на информация и проводник на идейни послания.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите курса студенти придобиват задълбочени теоретични познания и практически умения в сферата на типографията.

• Формират се специфични нагласи и отношение към конструктивните и графични характеристики на буквения знак.

2) могат:

• Авторски да интерпретират типографския компонент, както и индивидуално да го прилагат в графичния дизайн.
Предварителни изисквания:
• Бакалавърска диплома

• Интереси в областта на шрифта, калиграфията и типографията.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на графика.

• Рисувални и технически умения в калиграфията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дизайн на типографска заглавка за игрален филм.
  2. Дизайн на типографска композиция по психологическо състояние.

Литература по темите:

1. „Шрифтът през вековете“ – автор Васил Йончев

2. „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

3. „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

4. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

5. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

6. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

7. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

8. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

Изпит

Конферанс