VIPM369 Проект: Изразни средства в съвременния плакат (асоциативна визуализация)

Анотация:

Курсът представлява реализиране на самостоятелен проект за асоциативна визуализация. Част от разглежданата в основния курс периодика на плакатното изкуство свързва създаването на авторки плакат с т.н. асоциативно мислене.

Като краен резултат от работата по този проект студентите създават серия асоциативни графики (материалът и техниките за изпълнение на задачата са по избор).

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите курса студенти се запознават теоретично творческият процес в съвременния плакат.

• Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българското и световно плакатно изкуство от ХХ век и началото на ХI век.

• Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

• Получават се задълбочени подготовка и умения относно графичния синтез в плаката.

2) могат:

• Самостоятелно да създават проекти за плакати и серии от графични продукти, съсдадени на основата на асоциативният графичен образ.

• Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на плаката, графичния дизайн и визуалната култура.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Фантазия и чувство за хумор.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

• „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

• „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

• „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

Проект - 100%