VIPM368 Проект: Жанров плакат

Анотация:

• Курсът е основен теоретичен и практически компонент от обучението в МП „Плакат и комуникативен дизайн“.

• В него се обхващат всички съвременни подразделения и форми на плаката.

• В цикъл от лекции и самостоятелна работа, студентите се запознават със спецификата и тенденциите във видовете културен, социален, рекламен, политически и др. жанрове на плакатното изкуство.

• Курсът VIPM361 „Жанрове в плакатното изкуство I част“ анализира характеристиките на културния (театрален, филмов, цирков, музикален, оперен, изложбен и др.) и социалния плакат.

• Проследяват се различията и семиотичните особености между българската, и светово-изявени плакатни школи.

• Изследва се творчеството на изявени майстори на плакатното изкуство като: Иван Газдов, Божидар Йонов, Божидар Икономов, Димитър Тасев, Людмил Чехларов и др. значими български автори. Прави се паралел със световни величини от ранга на Икко Танака, Шигео Фукуда, Ян Леница, Валдемар Свиежи, Петер Поч, Мишел Буве и др.

• Студентите правят теоретични анализи на конкретни плакати и професионално коментират неговите естетически и художествени достойнства.

• Основен акцент в обучението по културен плакат е самостоятелното проектиране на културен, социален и политически плакат.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите успешно курса придобиват задълбочени теорeтични знания в историята на плаката.

• Те могат компетентно да анализират съвременните посоки в различните жанрове на плакатното изкуство.

• Усъвършенстват многообразните изразни средства и техники използвани в различните видове плакат.

• Натрупаните знания и опит повишават вероятността за бъдеща реализация в областта на графичния дизайн и плаката.

• Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българската и световна приложна графика през ХХ век.

• Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

• Акцентира се и върху типографията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

• Студентите усвояват професионални умения в проектирането и изпълнението в един от основните дялове на графичния дизайн – плаката.

• Самостоятелно да разпознават и анализират характерните особености, стилове и течения в плакатното изкуството на българската и световните плакатни школи.

• Самостоятелно да създават проекти на плакати с тематично разнообразие.

• Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Бакалавърска диплома

• Интерес към изкуството на плаката

• Интереси в областта на графичния дизайн и визуалната култура.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Рисувални и технически умения в проектирането.

• Фантазия и чувство за хумор.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проект на театрален плакат.
  2. Проект на филмов плакат.

Литература по темите:

1. „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

2. „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

3. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

4. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

5. Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

6. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

7. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

8. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

Проект - 50%

Анализ - 50%