VIPM367 Стратегии в комуникативния дизайн

Анотация:

Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

 Петър Кесерджиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: