HISM123 Общество, институции и власт

Анотация:

Семинарните занятия се провеждат въз основа на дискусиите върху две основни книги: "Законите на Паркинсън" от Сирил Паркинсън и "Номенклатура" от Михаил Восленский. Въз основа на тях се прави опит за широки обобщения, за мястото на тези две явления в миналите човешки общества, както и за техните проявления в съвременността. Разработват се две есета, насочени към съвременни проблеми, базиращи се върху основни постулати или идеи от посочените книги.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Лъчезар Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Както е отбелязано по-горе това е семинарна тема, която се дискутира върху две основни книги: "Законите на Паркинсън" на Сирил Паркинсън и "Номенклатура" от Михаил Восленский.

да правят оценка за разбиране на един от откритите и нерешени проблеми, стоящи пред човешките общности в наше време, а за жалост и в обозримото бъдеще.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

есе и участие в дискусиите