HISM304 Проект: Европейското културно наследство - сравнителен поглед

Анотация:

История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Зарко Ждраков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: