HISM301 Проект: ХХ век между войната и мира

Анотация:

История, политика и религия

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: