CTRM351 Проект: Модерно разузнаване и контраразузнаване

Анотация:

Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

ас. Николай Марков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: