CTRM159 Проект: Противодействие на общата престъпност

Анотация:

Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

проф. Никифор Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: