CTRM110 Проект: Оцеляване в терористична среда

Анотация:

Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

доц. Марин Станчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: