CSTM402 Методи за компресия на аудио и видео информация

Анотация:

Създаване на практически знания умения за обработка на видеопродукти с различни формати, включващи конвертиране от един в друг формат без загуба на качеството на видеоматериала компресиране, транскодиране (със и без промяна на характеристиките на видеото и аедиото), демултиплексиране и мултиплексиране на съставящите потоци: видео, аудио и субтитри, изрязване на отделни части, сливане на файлове, субтитриране (конвертиране между различните формати, разпознаване, редактиране, промяна на цвета и местоположението на субтитрите).

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата на отделните видео и аудио формати, технологии за компресиране, техники, начини и софтуерни продукти за конвертиране между различни формати, изрязване и сливане на видео и аудио файлове, създаване, екстрактване и вмъкване на субтитри, екстрактване и вмъкване на допълнителни аудиопотоци.

2) могат:

• Да конвертират в двете посоки основните видео и аудио формати. Да компресират различни видео и аудио формати с предварително задаване на размера на изходния файл с прилагането на техники за максимално запазване на качеството на изходния видеоматериал. Да създават субтитри по аудиото, да вмъкват допълнителни субтитри, да определят (променят) цвета и местоположението на субтитрите без прекодиране чрез промяна на таговете.

.


Предварителни изисквания:
• Умения за работа в среда на Windows. Инсталиране и настройка на програмни продукти

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Ben Waggoner, Compression for Great Video and Audio: Master Tips and Common Sense, 2nd Edition, Focal Press, 2010.

2. Iain E. Richardson, The H.264 Advanced Video Compression Standard, Wiley, 2010.

3. http://www.ozon.ru/context/detail/id/1586807/

Средства за оценяване:

1. Тест 1 - 7 седмица

2. Тест 2 - 14 седмица

3. Разработка на реферат

4. Курсов проект 1 - 7 седмица

5. Курсов проект 2 - 14 седмица

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентите могат да се освободят от междинния тест ако разработят реферат, чиято тема се съгласува с ръководителя, в съответствие с конкретни невключени в курса техники.

Например: „Обработка, подготовка и създаване на видео и аудио файлове предназначени за gsm”, който те предоставят и представят (при наличието на време и интерес) на останалите си колеги.