DEVM100 Емоционално и поведенческо развитие в детството-юношеството

Анотация:

Психология на развитието

Преподавател(и):

 Весела Банова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: