ARTM442 Проект: Осветление на жилищни и обществени пространства

Анотация:

Пространствен дизайн

Преподавател(и):

 Борис Тошев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: