ARTM123 Проект: Графичен дизайн

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства творческото мислене, богато въображение и обща графична култура.

Студентите придобиват умения за изграждане на графична композиция, модулно мислене, цветова хармония, художествена изобретателност и находчивост. Аналитично мислене и синтезиран графичен изказ. Разработват запазен знак (търговска марка) и цялостен корпоративен стил.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Творчески да анализират

• Да владеят графичен език и синтезиран художествен изказ.

2) могат:

• Да създават графичен продукт за визуална комуникация.

• Да формират фирмен и личностен стил в рекламата.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Изобразителни възможности

• Шрифтова култура.

• Познания по комбинаторика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработване на запазен фирмен знак. Структурни похвати. Типография.
  2. Разработване на корпоративна идентичност - бланка, печат, визитни картички, плик за кореспонденция, папка.
  3. Разработване на рекламен графичен дизайн - постер, брошура, каталог, флаер, рекламна страница.
  4. Разработване на графичен дизайн за външна реклама - мобилна и стационарна.
  5. Разработване на графичен дизайн за корпоративна интериорна реклама - банери, POP UP системи, обемни реклами.
  6. Разработване на Brand Guideline.

Литература по темите:

• Структурна комбинаторика. Проф.Румен Райчев. Изд.Терзиев и синове, 1995.

• Визуална комуникация, проф. Христо Кафтанджиев, 1996г.

• Графичната комуникация днес, (две части), Уилям Райън и Тиъдър Коновър, Дуо Дизайн

• Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, СофтПрес 2007