ARTM675 AutoCAD - двуизмерно компютърно проектиране

Анотация:

Курсът има за цел да даде на студентите знания и умения за двуизмерно чертане на архитектурни проекти с AutoCAD. В курса се усвояват всички инструменти и команди в програмата AutoCAD за прецизно чертане на праволинейни и криволинейни обекти, параметрични геометрични фигури, видове щриховки и заливки, видове оразмеряване на архитектурни чертежи и тяхното модифициране.

Курсът е подплатен с многобройни примери и упражнения за изграждане на архитектурни чертежи и двуизмерни проекции на интериорни пространства.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Явор Жаблянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

принципи и техники за изграждане на векторен двуизмерен CAD чертеж.

2) могат:

да изграждат сложни двуизмерни архитектурни чертежи с AutoCAD.
Предварителни изисквания:
Студентите, записали този курс, трябва:

да могат да работят с персонален компютър и операционна система Windows;

да притежават eлементарна компютърна грамотност;

да ползват английски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в AutoCAD
 2. Праволинейни обекти
 3. Криволинейни обекти
 4. Основни модификатори
 5. Допълнителни модификатори
 6. Множества и групи
 7. Текущо оценяване 1
 8. Параметри на линия. Региони и булеви операции
 9. Слоеве
 10. Щриховки
 11. Оразмеряване на чертежи
 12. Блокове. Динамични блокове
 13. Упражнения за чертане
 14. Текущо оценяване 2
 15. Настройка на печатаемо поле. Мащабиране

Литература по темите:

1. Прoфeсиoнaлни oснoви нa АutоCАD 2006, Джордж Омура, Издателство “Софт Прес”

2. АutоCАD 2007. Пълeн прoфeсиoнaлeн спрaвoчник, инж. Вaсил Сирмaнoв, Издателство “Софт Прес”

3. АutоCАD 2007 - Пълeн Спрaвoчник, T. T. Джoрдън, Издателство “Алекс Софт”

4. АutоCАD тaйни, Дaн Aбът, Издателство “Алекс Софт”

5. AutoCAD 2009 в лесни стъпки, инж. Вaсил Сирмaнoв, Издателство “Софт Прес”