ARTM673 Тенденции в дизайна

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с тенденциите в пространствения, интериорния и продуктовия дизайн от края на ХХ и XXI век.Разглеждат се най-новите стратегии и концепции в дизайна с оглед на съвременния начин на живот, обвързването на дизайна с особеностите на поведението на съвременния човек. Проследява се работата на водещи дизайнери и компании, които със своето творчество и иновативни подходи преобразяват професията на дизайнера във философска, политическа и интелектуална дейност.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават тенденциите в дизайна от края на XX и началото на XXI в. Запознати са с водещи имена и компании в областта на интериорния и пространствения дизайн, както и с иновативните подходи и материали.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Marcus Fairs. 21 century design. New ideas, from mass market to avant-garde. Carlton Books, 2009.

Designing the 21 century. Edited by Charlotte and Peter Fiell, Taschen, 2009.

Furnish. Furniture and Interior Design for the 21st Century, Die Gestalten Verlag, 2007.

Alyn Griffiths. 21st Century Lighting Design, Bloomsbury, 2014.

Jeroen Junte. Hands on Dutch Design in the 21st Century, 2012

Средства за оценяване:

Презентации