ARTM402 Продукт дизайн - I част

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с интериора като пространство и продуктите необходими за неговото обзавеждане, дава познания по проектирането и формоизграждането на мебелите в интериора; въздействието на цвета, различните видове материали, текстила, подовите ма настилки, тавани в съвременния интериор, запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на продуктовият дизайн; дава възможност на студентите да проектират продукти по индивидуални задачи.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ:Да реализират проекти за обзавеждане на жилищни обекти.


Предварителни изисквания:
Владеене на основни познания за проектирането на изделия от сферата на продуктовият дизайн.

Познания по теория на композицията.

Да владеят начините за представяне на проектите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

г.

2. Иванова Нез. Дизайн за градската среда, изд. на БАН, София, 1988

3. Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, Со

4. International Style, Taschen 2001

5. Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

6. Contemporary Japanese Architects, Dirk Meyhoefer, Taschen GmbH, Koeln 1994, ISBN 3-8228-9442-7

7.Франк Лойд Райт, Брус Брукс, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 954-9817-23-7

8.Richard Neutra, Barbara Lamprecht, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

9. Aатлас на архитектурата (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4

10.Aрх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

11.проф. арх. Иван Попов, Въведение в архитектурното проектиране, София 1973 г.

12.А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев 1976 г.

13.Рудолф Арнхайм, “Динамика архитектурных форм”, Москва 1984

14.АСЕНСИО СЕРВЕР, ФРАНЦИСКО. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС. Изд.Книгомания, 2008.

15. Райчев Р. , Опит за анализ на философско – естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци. Проблеми на изобразителното творчество. , кн.2 “Зограф” , 1997

16. Райчев Р. , Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. Конференция, Варна 1999

17.Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

18. Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

19. Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.„Лесотехнически университет”, 1999.

20. ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

21. Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

22. Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

23. Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

24. Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

25. Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

26. Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

гас.

27. доц.Гето Пенов,,Учебник по ергономия "- ,,Наука и изкуство"-1976г

28. проф.Румен Райчев,,Структурна комбинаторика"-,,,Терзиев и синове"Едем-21, 1995гСофия.

29.проф.Румен Райчев,,,Цветовете в изкуството" - ИК ЛИК-2005г.

СПИСАНИЯ:

INTERIOR DESIGN Magazine

Boca Design & Architectural Review Magazine

ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

FRAME Magazine

Средства за оценяване:

Курсова работа/Проект

Текущо оценяване на три етапа:

1/Изготвяне на задание и избор на стил.

2/Проучване за продукта

3/Разработка на проекта-варианти

Окончателно оценяване:

1/Самостоятелна работа/ Проект

2/Докладване и защита на проекта.