CASM013 Проект: 3D Анимационна миниатюра I част

Анотация:

• Курсът има практическа насоченост и е обвързан със знанията и уменията придобити в лекционния курс. Неговата цел е да усъвършенства уменията на студентите да изработват анимационни проекти със софтуер за компютърна 3D анимация.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р
 Мирослава Янкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• Студентите ще имат по-задълбочени познания по анимация, надграждайки върху основните й характеристики.

• Ще имат необходимите знания , които ще им позволят свободата да избират анимационна техника, най-подходяща за конкретната им работа.

• Студентите ще придобият необходимите знания, за да могат да експериментират и да търсят нови средства в широката палитра на анимационни техники.

могат:

• Да анимират персонажи в 3D среда, като изграждат убедително динамично и експресивно поведение пред камера.


Предварителни изисквания:
• Основи познания софтуер за триизмерна компютърна анимация Autodesk MAYA ;

• Анимация с класически техники.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Реализация на практически проект в 3D среда.

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Lasseter, J. (1987). Principles of traditional animation applied to 3D computer animation. Computer Graphics, 21, 35-44

2. O’Rourke, M. (1998). Principles of three-dimensional computer animation:

Modeling, rendering, and animating with 3D computer graphics (Rev. ed.) New York:

Norton.

3. Taylor, R. (1996). The encyclopedia of animation techniques. Philadelphia, PA: Running Press Book Publishers

4. Parent, R. (2002). Computer animation: Algorithms and techniques. San

Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers.

5. Ratner, P. (1998). 3-D human modeling and animation. New York: John Wiley &

Sons, Inc.

6. Professional Short Films with Autodesk® 3ds Max®

Chris Neuhahn / Josh Book