CASM014 Анимация за напреднали I част

Анотация:

Анимация за напреднали e курс в анимацията на персонажи, който следва "Механика на тялото" Предполага акцент върху психологическото движение мимиката и диалога. Този курс не е обвързан с даден софтуер или технология.Той е във връзка с проектите на студентите.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

ас. Весела Данчева-Богданова  
 Мирослава Янкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

1. Студентите ще имат по-задълбочени познания по анимация, надграждайки върху основните й характеристики.

2. Ще имат необходимите знания , които ще им позволят свободата да избират анимационна техника, най-подходяща за конкретната им работа.

3. Студентите ще придобият необходимите знания, за да могат да експериментират и да търсят нови средства в широката палитра на анимационни техники.


Предварителни изисквания:
Да са завършили успешно бакалавърската програма "Анимационно кино" с анимационен дипломен филм и да имат дипломен проект за магистърската програма.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Tony White – “ The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

Shamus Culhane –” Animation from Script to Screen”

Don Bluth –The Art of Storyboarding

Mark Byrne – The Art of Layouts and Storyboarding

Средства за оценяване: