CASM337 Проект: Изрезков филм І част

Анотация:

Студентите работят практически по филмовите си проекти към курс CASM175 Режисура на изрезков филм I част.

Те разработват детайлно сценарий, типажи, декори, сториборд, аниматик и анимационни сцени за проекта, които се обсъждат и одобряват от преподавателя.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

 Велислава Господинова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да реализират изрезков анимационен филм по избрана от тях тема и стилистика.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за работа с анимационна установка, камера, компютър и софтуер за анимация;

• за разработване на анимационен типаж и декор;

• за разработване на анимационен сценарий и сториборд;

• за раздвижване / анимиране на анимационни персонажи в класическа рисувана и/или дигитална техника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дискусия върху разработваните от студентите проекти
  2. Практика - разработка на типаж и декор за изрезков анимационен филм
  3. Дискусия / Практика / Консултация за практически задачи

Литература по темите:

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume I: Foundations-The Golden Age. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume II: The Birth of a Style-The Three Markets. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume III: Contemporary Times. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• АСЕНИН, С., 1974. Волшебники экрана. Москва: Искусство.

• ВОЛКОВ, А. А., 1974. Мультипликационный фильм. Москва: Знание.

• DU, D.Y., 2019. Animated Encounters: Transnational Movements of Chinese Animation, 1940s–1970s. Honolulu: University of Hawai'i Press.

• MACDONALD, S., 2016. Animation in China: History, Aesthetics, Media. London: Routledge.

• PONTIERI, L., 2012. Soviet animation and the thaw of the 1960s. Eastleigh: John Libbey & Co.

• МАРИНЧЕВСКА, Н., 2000. Българско анимационно кино 1915-1995. София: Колибри.

• PILLING, J. (ed.), 1998. A Reader in Animation Studies. Bloomington: Indiana University Press.

• TAYLOR, B., 2006. Collage: The Making of Modern Art. London: Thames & Hudson.

• FURNISS, M., 2016. A New History of Animation. New York: Thames & Hudson Inc.