CASM174 Режисура на анимационния филм I част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите в теоретично-практичен план с режисурата на анимационния филм за реализиране на филми с високохудожествена визуална и пластична култура и разкриване на още по-широки възможности пред студентите за разширяване кръга на тяхната практическа реализация.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще ползват професионални познания и умения при режисиране на самостоятелен авторски анимационен филм.

2) могат:

да владеят кинотехнологията и спецификата на класическия анимационен филм;

да прилагат в професионален план усвоената дисциплина във всички области на електронните медии, продуцентските и рекламни къщи, издателства и студия за графичен дизайн и реклама;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по кинодраматургия, писане на анимационен сценарий, изготвяне на сториборд, анимационен типаж и декор.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса. Ролята на режисьорското решение в анимационния филм.
 2. Избор на драматургичен материал за бъдещия проект. Всеки студент разработва авторски проект за филм, чиито компоненти се обсъждат индивидуално в рамките на курса.
 3. Работна книга.
 4. Първоначални идеи за структурата на разказа. Разкадровка.
 5. Сториборд.
 6. План – произтичащи драматургични внушения.
 7. Ракурс – произтичащи драматургични внушения.
 8. Панорама – произтичащи драматургични внушения.
 9. Развитие на действието – посоки в кадъра.
 10. Роля на декора, предния и задния план.
 11. Композиция.
 12. Работа по общата композиция на филма.
 13. Работа по композицията на епизода.
 14. Работа по композицията на кадъра.
 15. Финално разглеждане и коментиране на студентските проекти.

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литература;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници – Роби Енглерт – Швейцария; Боривой Долникович – Хърватска; Норщейн – Русия; Джон Халас - Англия

3. John Halas – Film animation a simplifield approach

4. Giannalberto Bendazzi – One hundred year of cinema animation

5. Jack Hamm – How to draw animation

6. Sergio Micheli – Cinema di animazione in Bulgaria

7. Хук Кандл – “Анимационна библия”

8. Шандор Фея – “За анимацията въобще”

9. Студии на Били Уайт, Джон Халас и др.

10. Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо и др.