HACM202 Скулптура и живопис в римска Тракия

Анотация:

Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Гергана Кабакчиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: