HACM320 Проект: Разкопки и проучвания

Анотация:

Участие в разкопки на археологически обект. Нейната цел е запознаване с методиката на археологическите разкопки.По време на практическите занятия се изисква активност от страна на студентите, което предполага самостоятелна работа по зададени задачи от страна на ръководителя на археологическия обект и водене на археологическа документация.

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите следва да могат:

· да водят първична археологическа документация;

· да бъдат ръководители на квадрат по време на разкопки;
Предварителни изисквания:
1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

И.С. Каменецкий, Б.И. Маршак, Я.А. Шер. Анализ археологических источников: возможности формализиранного подхода. Москва 1975;

Сб. Методика полевых археологических исследований. Москва, 1983;

Сб. Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Ленинград, 1983;

Renfrew, C. P. Bahn. Archaeology. Theories, Methods and Practice. London, Thames and Hudson 1991.

Fagan, B.M. Archaelogy. A brief introduction. Longman, 1997

Средства за оценяване:

водене на дневник

наблюдение над археологическия слой

водене на графична документация

мнение на научния ръководител на археологическите разкопки