HACM317 Семинар: Семантика на архаичния изобразителен текст

Анотация:

Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: