HACM219 Проект: Изложба на древното изкуство

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с етапите на подготовка и осъществяване на изложба на древното изкуство. Курсът ще завърши с откриването на изложба в Музея на НБУ

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• базовите знания за организиране на изложба

2) могат:

• Да водят преговори за организиране на изложба

• Да подготвят документация за изложба

• Да съставят каталог на експонатите


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Каталозите на тракийските изложби

Отзиви за тракийските изложби в нашия и чуждия печат

Средства за оценяване:

активно участие в подготовката на изложбата