HACM114 Тракийска нумизматика

Анотация:

Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Иля Прокопов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: