CASM042 Проект: Реализация на аудиовизуален продукт

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: