CASM041 Проект: Кино и психоанализа - приложни аспекти,

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: