CASM696 Съвременни насоки в световното документално кино

Анотация:

Анотация: Курсът запознава студентите със съвременното документалното кино по света и у нас. Целта е да ги ориентира и да им помогне да намерят собствен творчески език в разказването на истории чрез документалното кино.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

 Светослав Драганов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: