CASM642 Практика: Работа с актьора пред камера

Анотация:

Ще се проведат практически упражнения по различни теми от теоретичните лекции - например:"Пробни снимки", "Репетиции", "Маркировъчна репетиция", етюд

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Георги Дюлгеров  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат основни умения за поведение пред камера и взаимодействие с партъньор
Предварителни изисквания:
Като в основния предмет - "Работа на актьора пред камерата"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Като в основния предмет - "Работа на актьора пред камерата"

Средства за оценяване:

Практически изпит