HACM253 Модернизация на художествения живот от създаването на независимата българска държава до Втората световна война

Анотация:

Курсът представя модернизационните процеси в художествената област в България след създаването на модерна държава. В центъра на вниманието е формирането функционирането у нас на художествените институции на модерната епоха: музейни, образователни, на художествения пазар, на изложбения живот, художествената критика и т.н. Разглеждат се конкретни особености на българската художествена среда в съпоставка с други държави на Балканите (Гърция, Румъния, Сърбия, Хърватия и т.н.).

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студент(к)ите усвояват конкретни знания за художествените институции и тяхното функциониране, както и за протагонистите на художествения живот в България през модерната епоха. Така те придобиват умения да се ориентират в механизмите на художествената среда през 20 век, без които не е възможно разбирането на промените в художествените явления от съвременността.
Предварителни изисквания:
Студент(к)ите да имат обща представа за историята на изкуството в България през 19 и 20 век.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

HACM 253

Модернизация на художествения живот в България от създаването на независима държава до Втората световна война

доц. д-р Ирина Генова

Литература

Справочници

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Изд. на Българската академия на науките. В три тома. Том I, 1980 и том II, 1987.

Хроника на ХХ век. Абагар Холдинг – София. В пет тома. Том I, 1994.

Георгиев Величко, Стайко Трифонов. История на българите 1878-1944 в документи. Том I, С. 1994.

Иванов Стефан К. Детско-юношеският периодичен печат в България 1878-1944. Историко-библиографско изследване. Изд. на Дома на литературата и изкуствата за деца и юноши. София, 1983.

Каталози:

Георгиева, Милена (Съст.). Съюзът на южнославянските художници “Лада”. Българското изкуство на южнославянските изложби 1904 – 1912. Каталог. Национален исторически музей. София, 1994.

Димитрова, Татяна – Генова, Ирина (Съст.). Непознатият Сирак Скитник. Изд. център “Култура”. София, 1993.

Линков, Красимир, Владимир Харбалиев, Светла Москова, Галина Лардева (Съст.). Градска художествена галерия – Пловдив. Каталог – живопис. Изд. “Летера”. Пловдив, 2002.

Маринска, Ружа (Съст.). Иван Милев 1897 - 1997. Национална художествена галерия. София, 1997.

Маринска, Ружа (Съст.). София – Европа – Национална художествена галерия. София, 1996 – 1997.

Рангелова, Бистра, Весела Христова-Радоева, Ружа Маринска, Румяна Иванова, Светла Москова, Чавдар Попов (Съст.). 100 години организиран художествен живот в България 1894-1994. Изд. “Български художник”. София, 1994.

Соколова, Доротея (Съст.). Каталог на изложба “От Народния музей към Националната галерия”. Национална художествена галерия, март – май 1996.

Книги:

Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства. Изд. “Български писател”. С. 1993.

Аврамов, Димитър. Майсторът и неговото време. Изд. “Български художник”. С. 19 .

Боев, Петър. Фотографско изкуство в България (1856-1944). Държавно изд. “Септември”. С. 1983.

Божков, Атанас. Българската художествена академия. Изд. “Български художник”. С. 1962.

Ганчев, Христо, Григор Дойчинов, Иванна Стоянова. България 1900. Европейски влияния в българското градоустройство, архитектура, паркове и градини 1878-1918. Изд. “АРХ&АРТ”, С. 2002.

Генова, Ирина - Татяна Димитрова. Изкуството в България през 1920-те години. Модернизъм и национална идея. Изд. на Института по изкуствознание. С. 2002.

Даскалова, Красимира. Грамотност,