TCMM345 Семинар: Радиокомуникации и електронни медии

Анотация:

Курсът „Семинар: Радиокомуникации и електронни медии“ е специализиращ тренингов курс от обучението по телекомуникации, който е практически ориентиран и разглежда въпроси свързани с взаимодействието и проблематиката на радиокомуникациите и електронните медии. Доктрината за информационно общество и стратегията за конвергенция между телекомуникации, електронни медии и високи технологии навлиза в своята решителна фаза с въвеждането на цифровизацията. Ролята и значението на цифровата среда за пренос и създаване на радио и телевизионни програми, както мястото на електронните медии за развитието на гражданското общество е от първостепенно значение за всеки, който работи на територията на телекомуникациите.

Целите на кусва са насочени към самостоятелна работа на студентите, които да разбират от телекомуникации и да познават същността на електронните медии..

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

проф. Пламен Цветков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да познават нормативната уредба касаеща електронните медии и радиокомуникациите.

2) могат:

• да прилагат знанията в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективни резултати


Предварителни изисквания:
ДСтудентите да имат знания и/или умения:

• Базисни знания и умения по радиокомуникации и електронни медии

• желателно владеене на английски език.

• да имат базови компютърни уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 5G – конвергенция в безжичните комуникации
  2. Технология Wireless-N за безжична мрежа
  3. Радиокомуникационна система SDR (Софтуерно дефинирано радио)
  4. Получаване на самостоятелни задания за разработка, планиране на експерименталната работа, провеждане на индивидуални измервания
  5. Представяне с презентация на самостоятелната работа

Литература по темите:

• Законът за радиото и телевизията

• Законът за трансграничната телевизия

• Директива “Телевизия без граници”

• Законът за телекомуникациите

• Electronic media management

• Развитието на телевизиите във Великобритания и САЩ

• www.nbu.bg/Moodle – ТСМM345 Семинар: Радиокомуникации и електронни медии (записки по лекциите)