TCMM299 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии

Анотация:

Тренинговият курс има за цел да разгледа:

• Корпоративни информационни и телекомуникационни мрежи и системи.

• Системи за мобилни телекомуникации.

• Системи за сателитни телекомуникации.

• Телекомуникационни технологии. Видове.

• Приложения на телекомуникационните технологии.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия в телекомуникационните мрежи и системи

• основните протоколи, структури и телекомуникационни технологии

2) могат:

• да оценяват приложимостта на телекомуникационните мрежи и системи


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Конкретизиране на заданието. Изясняване на критериите за оценяване Първа междинна консултация - Корпоративни информационни и телекомуникационни мрежи и системи Втора междинна консултация – Приложения на телекомуникационните технологии.

Литература по темите:

1. Мерджанов П., Телекомуникационни мрежи. ч. 1 и ч. 2, Нови знания, 2007.

2. Цанков Б.. Телекомуникации. Фиксирани, мобилни и IP. Техника, 2006.

3. Къдрев В., А. Гушев. Комутационна и мултиплексна техника. Изд. ВТУ, София, 2011.

4. Къдрев В. Развитие на протоколите за сигнализация в перспективните технологии на бъдещите мрежи. Монография, Изд. „Асеневци”, София, 336 с., 2020, ISBN 978-619-7586-05-3

5. Симеонова Цв. Развитие на перспективните технологии в "Интернет на свързаните неща" IoT (Internet of Things). ISBN 978-619-7586-25-1, Изд. "Асеневци", София, 362 с., 2021.