TCMM294 Семинар: Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорств

Анотация:

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: