TCMM358 Безжични локални мрежи (IEEE 802.11)

Анотация:

Курсът предназначен да даде на студентите знания в областта на безжичните локални мрежи за пренос на данни. Разглеждат се стандартите IEEE 802.11 за локални безжични мрежи /WiFi/, мрежовите архитектури и компоненти. Оперативността на WiFi мрежите и взаимодействието им с кабелните мрежи. Представят се различните видове услуги, които могат да бъдат предоставяни. Акцентира се на IP протокола и пакетния пренос на информация – VoIP и IPTV. Разглежда се сигурността и надеждността на безжични мрежи за пренос на данни, тяхното управление, организация и др.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат интердисциплинни знания в областта на безжичните мрежи за пренос на данни.

2) могат:

• да прилагат знанията в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективни знания

• да придобият умения в проектирането на безжични мрежи за пренос на данни.


Предварителни изисквания:
• Общообразователни познания по компютърни системи и технологии, приложен софтуер и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Въведение в безжичните локални мрежи 2. Принципи на изграждане на безжичните мрежи. Видове и структура. 3. Мрежови протоколи и референтен комуникационен модел 4. Локални безжични мрежи. Стандарт 802.11 /WiFi/. Видове и особености. 5. IP адресация. Мрежови модели и топологии 6. Архитектура и основни системни компоненти. Процеси на работа 7. Основни радиотехнически параметри и характеристики. 8. Проектиране на безжична локална мрежа за пренос на данни. 9. Администриране на безжична мрежа за пренос на данни. 10. Сигурност и надежданост. Методи за контрол на достъпа. 11. Системи за безжичен пренос на гласови услуги – VoIP. Основни компоненти и структура 12. Нови технологии и интегрираност на мрежите и услугите. 13. ТЕСТ 14. Практически занимания по проектиране на безжична локална мрежа за пренос на данни. 15. Практически занимания по администриране на безжични локални мрежи.

Литература по темите:

Учебни помагала и записки на лектора

Средства за оценяване:

Курсова работа, тест и анализ