TCMM358 Безжични локални мрежи (IEEE 802.11)

Анотация:

Безжичните локални мрежи (WLAN) се превърнаха в неразделна част от съвременната свързаност, позволявайки безпроблемна комуникация и достъп до ресурси както в жилищна, така и в бизнес среда. Този курс за обучение по IEEE 802.11 WLAN предоставя на студентите знанията и уменията, необходими за ефективно проектиране, внедряване, защита и управление на безжични мрежи. Курсът започва с изследване на еволюцията на стандартите IEEE 802.11, като обхваща ключови етапи и развитие. Студентите ще разберат основните принципи на радиочестотната (RF) комуникация и как те се прилагат към WLAN. Продължавайки напред, курсът се задълбочава в WLAN архитектурата и компонентите, включително безжични точки за достъп (AP), антени и характеристики на разпространение. Студентите ще научат за механизмите за сигурност на WLAN, като криптиране, удостоверяване и контрол на достъпа, чрез които се гарантира поверителността, целостта и наличността на безжични данни.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще знаят:

• да прилагат знания в областта на безжичните локални мрежи.

ще могат:

• да придобият умения в инсталирането и поддръжка на безжични локални мрежи

• ще умеят да управляват знанията си в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективно обучение.


Предварителни изисквания:
• Основни познания по телекомуникации, приложен софтуер, инсталиране и конфигуриране на компютърни системи и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в безжичните локални мрежи (WLAN)
 2. Развитие на стандартите IEEE 802.11
 3. Основи на радиочестотната (RF) комуникация
 4. Безжични WLAN мрежи - архитектура и компоненти
 5. Безжични точки за достъп (WAP) - функционалност и внедряване
 6. Сигурност на WLAN - криптиране, удостоверяване и контрол на достъпа
 7. Техники за планиране на WLAN и проучване на място
 8. Разбиране на WLAN канали, честоти и честотна лента
 9. Антени и разпространение в WLAN мрежи
 10. Конфигуриране и управление на WLAN - SSID, VLAN и QoS
 11. Безжични мрежи - концепции и приложения
 12. Отстраняване на проблеми с WLAN и оптимизиране на производителността
 13. Нововъзникващи технологии в WLAN мрежите - Wi-Fi 6 (802.11ac, 802.11ax) и други
 14. Стандарти за WLAN и оперативна съвместимост - Съвместимост и съответствие
 15. Инструменти и софтуер за управление на WLAN

Литература по темите:

Записки на лектора

Електорнни учебни помагала

"802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide" от Matthew S. Gast

"CWNA Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide" от David D. Coleman и David A. Westcott

"Wireless Communications & Networks" от William Stallings

"Wi-Fi Handbook: Building 802.11b Wireless Networks" от Frank Ohrtman

"Wi-Fi Home Networking Just the Steps For Dummies" от Keith Underdahl