PHIM084 Семинар: Научни публикации и публични презентации

Анотация:

В курса се представят стандарти за цитиране в научни издания, усвояват се умения за структуриране на научно изложение (отзив, рецензия, статия, студия), въвеждат се основни принципи при публично говорене и се правят упражнения за представяне на пауър пойнт презентации.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Правила и стандарти на научна публикация (отзив, рецензия)
  2. Правила и стандарти на научна публикация (статия, студия)
  3. Публична презентация
  4. Публична презентация

Литература по темите:

Богдан Богданов, Текст, говорене и разбиране - есета, 2014 г.

Умберто Еко, Как се пише дипломна работа, 1999; https://miryan.org/library/UmbertoEko_Kak_se_pishe.pdf

Периодичните научни списание "Критика и хуманизъм", "Социологически проблеми", "Балканистичен форум" и др.