PHIM081 Семинар: Редакция на дигитални научни документи и работа с документни формати

Анотация:

Курсът обучава студентите в създаване, редактиране и работа с научен текст в различни дигитални формати, използване на опции за форматиране, извличане на информация и мета-информация, преобразуване от един формат в друг.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Какви са основните използвани в сферата на науката формати на електронни документи, какви са възможностите, които всеки от тях предоставя за редакция и работа с научни текстове.

2) могат: Да използват различни документни формати за създаване, обработка и научна работа с дигитален текст като си служат със софтуеър основан на съответните формати, както и да преобразуват текст от един формат в друг.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Редактиране и работа с текста в различни дигитални формати
  2. Извличане на информация и мета-информация от файла
  3. Комбиниране на файлови формати

Литература по темите:

Lambert, J. Microsoft Word 2019 Step by Step. Microsoft Press, 2019.

Siegel, J; Mayers, A. The Ultimate Guide to Adobe Acrobat DC. ABA, 2018.